Tidsskrift for livssynsdebatt

Didrik Søderlind
Av Didrik Søderlind

Redaksjonell klargjøring

Om Johan Galtung sitt svar til John Færseth

Normalt ville ikke Humanist publisert et innlegg med et så ekstremt innhold som det Johan Galtung leverer her. Det er to grunner til at vi likevel gjør dette. For det første faller innlegget inn under Galtungs tilsvarsrett (se lederen i Humanist 1/2012), for det andre er det av offentlig interesse hvilket ideologisk landskap en så kjent nordmann nå beveger seg i.

Didrik Søderlind (f. 1971) er rådgiver i livssyn i Human-Etisk Forbund og tok over redaktørstolen i Humanist i 2011.

Dersom Johan Galtungs utlegninger om jødisk kontroll over massemedia vekker ubehagelige assosiasjoner, er det ikke tilfeldig. Kilden han selv oppgir i fotnote 1 er en nettlenke til en artikkel ved navn ”Six Jewish Companies own 96 % of world media”. Denne artikkelen viser seg, etter litt sammenligning, å være en nedredigert versjon av en annen tekst. Denne andre teksten er – praktisk nok – gjengitt i sin helhet rett under den første. Denne teksten heter ”Who Rules America?”.

”Who Rules America?” ble opprinnelig utgitt i pamflettform av National Vanguard, forlagsdelen av National Alliance. National Alliance var i sine glansdager USAs største og best organiserte nazistorganisasjon, ledet av William Pierce, som det er rimelig å regne med at skrev ”Who Rules America?”. Men Pierce vil nok alltid være mest kjent for romanen The Turner Diaries, som regnes som inspirasjonskilden for blant annet bombingen i Oklahoma City (se ”En massemorder blir til”, Humanist 4/2011).

Til Galtungs forsvar skal det sies at den nedredigerte versjonen av ”Who Rules America?” han selv henviser til har fjernet antydningene om at Holocaust ikke fant sted, og oppfordringene til å bekjempe jødisk makt med alle midler. Teksten er likevel åpenbart antisemittisk.

Siden Galtung nå bruker tynt forkledd nazipropaganda som kildemateriale, er det kanskje heller ikke overraskende at han også forsvarer Sions Vises Protokoller. Den som ønsker en grundig redegjørelse for Protokollenes tilblivelseshistorie kan for eksempel lese Dagfinn Rians artikkel i antologien Konspiranoia (Humanist forlag 2003). Men kort fortalt er det at Protokollene er falske så godt dokumentert (vi vet hvilke andre tekster den er plagiert fra) og har vært kjent så lenge (Aftenposten gjorde norsk offentlighet oppmerksom på dette allerede i 1922) at det kun er innbitte antisemitter som tar Protokollene på alvor. En av disse antisemittene er Erik Rudstrøm, som Galtung stiller seg på linje med i dette spørsmålet.

I forrige nummer av Humanist beskyldte John Færseth Johan Galtung for å leke med ilden. Med dette innlegget har Galtung blitt en brannstifter.

Didrik Søderlind, redaktør

Siste saker fra FriTanke