Tidsskrift for livssynsdebatt

Tema: Rasjonalisme

Den ateistiske skrekkens mester

Historien om H.P. Lovecraft er historien om en forfatter som løftet skrekklitteraturen ut fra sin kristne tankeverden. Det er også historien om hvordan en ateistisk og vitenskapstro forfatter ble inspirator for okkultisme og pseudovitenskap. Kanskje kan historien om den ufrivillige okkulte profeten Lovecraft lære oss noe om hvordan religion utvikler seg? Les mer


Et steinerbarns bekjennelser

Et kritisk blikk på en religiøs skole

Steinerskolen presenterer seg selv som et pedagogisk alternativ. Og den er langt mer alternativ enn folk flest tror. Steinerskolen er en religiøs skole, basert på Rudolf Steiners langt fra vitenskapelige åndsvitenskapelige åpenbaringer, argumenterer Ida Jackson for. Og hun ser, med utgangspunkt i sine erfaringer som elev, på organisatoriske og ideologiske problemer ved Steinerskolens virksomhet. Les mer


Prinsessens engler

Alternativ samtale med teologisk slagside

Notto R. Thelle har skrevet en bok som tar til orde for dialog mellom kristne og alternativbevegelsen. Prinsessens engler derimot, får tittelen tatt i betraktning lite plass. Skuffende lite, synes Audhild Skoglund. Les mer


Mellom Chemtrails og bakkemannskap

Remixed and extended

De siste årene er det vokst frem et livskraftig og vokalt norsk ekstremkonspirasjonsmiljø, med Nyhetsspeilet som sin fremste representant. De oppfordrer oss til å "se gjennom illusjonene og bli fri". Hvem er de, hva tror de på og hvordan er de organisert? En omarbeidet og oppdatert versjon av John Færseths artikkel. Les mer


Spøkelser, reinsdyr og negative påstander

Om ikke å kunne bevise bådde dette og hint

Man kan ikke kan bevise en negativ påstand. Man kan ikke bevise at det ikke finnes spøkelser. Man kan ikke bevise at det ikke er en sjøorm i Seljordsvannet. Men hva med flyvende reinsdyr? Og hvor mange er det legitimt å drepe i forsøket? Les mer


Skyggen fra ondskapens paraply

Nyhetsspeilets dystre verdensbilde

Nyhetsspeilet er raskt blitt Norges ledende kolportør av konspirasjonsteorier. Nettsiden flommer over av tragikomiske artikler om mirakuløse kreftkurer, vaksineparanoia og hvem som egentlig sto bak 11. september. Men går man i dybden, dukker det opp et rasehat som er skremmende. Religionsviteren Thomas Holme har studert Nyhetsspeilet – så vi andre kan slippe. Les mer


Rasjonalisme er ikke blind tro på fornuften

En fornuftig tilnærming til rasjonalitet

Når vi skal finne ut hvordan virkeligheten ser ut, når vi ønsker å nærme oss sikker kunnskap, må vi forlite oss på kritisk fornuft og vitenskapelige metoder. Fornuft og vitenskap er slett ikke ufeilbarlige, men de er de beste redskaper vi har, skriver Humanists tidligere redaktør i denne betenkningen rundt rasjonalitetens vesen. Les mer


Ateister og agnostikere

Leder i Humanist nr 1/07

Man kan ikke bevise at det ikke finnes en gud, det er logisk umulig. Derfor må selv ateister holde døren på gløtt for at de kan ta feil. Les mer


Siste saker fra FriTanke