Tidsskrift for livssynsdebatt

Tema: Humanisme

Amatørenes inntogsmarsj

Ta ansvar for nettkulturens utvikling!

Vi er blitt forledet til å tro at alt som er teknologisk mulig er uunngåelig. Men vi må selv ta ansvar for hvordan nettet og nettkulturen skal utvikle seg. Vi må akseptere at teknologien vil fortsette å endre samfunnet på grunnleggende måter, ved å fjerne forutsetninger og begrensninger vi tidligere tok for gitt. Kunsten er å kombinere dette med å være bevisst på hva endringene gjør med oss. Ta ansvar. Tenk selv. Les mer


Rasjonalisme er ikke blind tro på fornuften

En fornuftig tilnærming til rasjonalitet

Når vi skal finne ut hvordan virkeligheten ser ut, når vi ønsker å nærme oss sikker kunnskap, må vi forlite oss på kritisk fornuft og vitenskapelige metoder. Fornuft og vitenskap er slett ikke ufeilbarlige, men de er de beste redskaper vi har, skriver Humanists tidligere redaktør i denne betenkningen rundt rasjonalitetens vesen. Les mer


Humanismen – et livssyn

En ungdommelig innføring

Hvordan presenterer man det humanistiske livssyn for unge mennesker? For eksempel slik. Dette er Didrik Søderlinds innføringsartikkel til boken Tenk på det, som deles ut til alle humanistiske konfirmanter og står sentralt i i de fleste kursene til Humanistisk konfirmasjon. Les mer


Humanisme ved en korsvei

Hvorfor humanistbevegelsen bør revitalisere religionskritikken

Fra begynnelsen av har den internasjonale humanistbevegelsen vært splittet mellom de som ser religionskritikken som den viktigste oppgaven og de som heller vil fremheve det positive innholdet i humanismen. Å finne en balanse mellom disse er oppskriften på suksess, fastslår Levi Fragell, som mener tiden er inne for å revitalisere religionskritikken. Les mer


Og slik går dagene i demokratiet (forhåpentligvis)

Leder i Humanist nr 1/09

Humanister kommer i ulike poltitiske farver. Det de bør kunne finne sammen om, er en felles holdning til hvordan man skal komme frem til sine politiske standpunkter. Les mer


Om ateister og humanister

Et forord til Julian Bagginis Ateisme

Humanist forlag har gitt ut en norsk oversettelse av Julian Bagginis bok A Very Short Introduction to Atheism. Humanists redaktør ble anmodet om å skrive et forord til boken. Og ettersom det er en eneste lang anbefaling, hadde ikke forlaget noe mot at vi deler det med Humanists lesere. Les mer


Et krevende livssyn

Richard Normans sobre humanisme

– Richard Norman evner å kombinere en strengt vitenskapelig holdning med en sjelden følsomhet for livets skjøre og sårbare sider. Dette har resultert i en fremstilling av humanismen som både opplyser og beveger oss, skriver Kaja Melsom. Hun gir her en kort introduksjon til Normans humanisme, i forbindelse med at Humanist forlag utgir Normans bok Humanisme.
Les mer


Mennesket i sentrum

Leder i Humanist nr 2/07

Hva betyr det å sette mennesket i sentrum? Betyr det noe i det hele tatt, eller er det kun fagre ord, som klinger godt, men ikke forplikter oss til noe som helst? Les mer


Siste saker fra FriTanke