Tidsskrift for livssynsdebatt

Tema: Human-Etisk Forbund

Humanismen – et livssyn

En ungdommelig innføring

Hvordan presenterer man det humanistiske livssyn for unge mennesker? For eksempel slik. Dette er Didrik Søderlinds innføringsartikkel til boken Tenk på det, som deles ut til alle humanistiske konfirmanter og står sentralt i i de fleste kursene til Humanistisk konfirmasjon. Les mer


Humanisme ved en korsvei

Hvorfor humanistbevegelsen bør revitalisere religionskritikken

Fra begynnelsen av har den internasjonale humanistbevegelsen vært splittet mellom de som ser religionskritikken som den viktigste oppgaven og de som heller vil fremheve det positive innholdet i humanismen. Å finne en balanse mellom disse er oppskriften på suksess, fastslår Levi Fragell, som mener tiden er inne for å revitalisere religionskritikken. Les mer


Og slik går dagene i demokratiet (forhåpentligvis)

Leder i Humanist nr 1/09

Humanister kommer i ulike poltitiske farver. Det de bør kunne finne sammen om, er en felles holdning til hvordan man skal komme frem til sine politiske standpunkter. Les mer


En humanistisk sekt?

Leder i Humanist nr 3/07

Påstanden opp om at Human-Etisk Forbund (HEF) er i ferd med å bli en sekt er blitt en gjenganger i kritikk av forbundet. Men et nærmere blikk på ulike sektdefinisjoner avdekker at den har lite for seg. Les mer


Siste saker fra FriTanke