Tidsskrift for livssynsdebatt

Tema: Livssynsfrihet

Om humanistiske bibler, kristenhumanistiske tilsnikelser og undertøyshumor

Fire bøker om humanisme viser livssynets styrker, svakheter og spenningspunkter.

Les mer


Hvem har rett til religionsfrihet?

Religiøse privatskoler og barns rettigheter

Når kristne foreldre sender barna sine til en kristen skole, er det ikke fordi de ikke evner å gi barna et kristent verdigrunnlag hjemme. Det klarer de fleste fint. Det er mer nærliggende å tenke seg at det er den påvirkningen barna i religiøse friskoler ikke blir utsatt for som ligger bakenfor foreldrenes valg, skriver Heidi Helene Sveen og spør: Kan vi egentlig si at vi lever i et samfunn med liberale rettigheter for alle, så lenge barnas tankefrihet går gjennom deres foreldre? Les mer


Terrorrede eller eksempel til etterfølgelse?

Om religion og politikk i Sandžak

Midt i det ortodokse Serbia ligger Sandžak, hjemsted for den nest største slavisk-muslimske befolkningen på Balkan. Området slites av store konflikter, konflikter preget av så vel religion som politikk – og påstander om en fremvoksende ekstremisme. John Færseth ser her nærmere på situasjonen i Sandžak og bakgrunnen for den. Les mer


Den store sektfaren

Om sektrapporter og politisk bestilt forskning

Norge liker å fremstille seg som et samfunn som er ikke-diskriminerende og hvor det finnes full religionsfrihet. For å veie opp for en statskirke som er tett innvevd i det offentlige, gir man støtte til andre registrerte trossamfunn og er ikke spesielt strenge med hvem man anerkjenner som sådanne. Men hva slags forhold har vi egentlig til tro utenfor statskirken? For Audhild Skoglund ble dette et viktig spørsmål da hun jobbet som forsker på en statlig finansiert rapport om hjelpetiltak for utbrytere fra «sekter». For hva er nå egentlig en «sekt»? Hvem snakker vi konkret om? Og hvor stammer ideen om å slå alle religiøse minioriteter sammen under betegnelsen «sekt» fra?
Les mer


Si det du mener. Mén det du sier

En krigsbloggers erkjennelser

Historien om internett er historien om amatørene som så på det de profesjonelle gjorde og tenkte: Dette kan jeg da selv gjøre bedre. Terrorangrepene 11. september 2001 gjorde Bjørn Stærk til en av Norges første profilerte bloggere. I denne artikkelen reflekterer han over bloggingens betydning i denne fasen, hva som gikk galt med de såkalte krigsbloggene og hva vi kan lære av disse erfaringene i dagens debatt om innvandring og ytringsfrihet. Les mer


Sekularisme à la francaise

Hva er egentlig fransk laïcité?

Frankrike er en sekulær stat og fransk sekularisme bygger på laïcité-prinsippet. Men hva er egentlig laïcité? Kaja Melsom følger prinsippet fra den franske revolusjon frem til dagens hijab-strid. Les mer


På storsamfunnets premisser

Religionsfrihetens begredelige norske historie

Religionsfrihetens norske historie er på ingen måte særlig imponerende, konstaterer Bente Sandvig, fagsjef i Human-Etisk Forbund, i denne artikkelen, hvor hun særlig ser på frikirkelig og sosialdemokratisk innsats for å skille stat og kirke. Hele veien har storsamfunnets interesser blitt satt foran minoritetenes. Les mer


Siste saker fra FriTanke