Tidsskrift for livssynsdebatt

Tema: Religionskritikk

Den ateistiske skrekkens mester

Historien om H.P. Lovecraft er historien om en forfatter som løftet skrekklitteraturen ut fra sin kristne tankeverden. Det er også historien om hvordan en ateistisk og vitenskapstro forfatter ble inspirator for okkultisme og pseudovitenskap. Kanskje kan historien om den ufrivillige okkulte profeten Lovecraft lære oss noe om hvordan religion utvikler seg? Les mer


Om humanistiske bibler, kristenhumanistiske tilsnikelser og undertøyshumor

Fire bøker om humanisme viser livssynets styrker, svakheter og spenningspunkter.

Les mer


Pasient Europa

”Selvfølgelig dresserer man ikke ustraffet hele generasjoner til selvpisking”

Europeeren tror ikke på den rasjonelle sivilisasjonens fall, på tross av at det har vært nære på under de totalitære ideologiene. Bård Larsen ser, med utgangspunkt i den franske filosofen Pascal Bruckner, på motstemmer i den europeiske offentligheten, som mener det er tvingende nødvendig for Europa å få en fornyet tillit til seg selv. Les mer


Grei og ukontroversiell

God nok bok om Muhammed

Halvor Tjønn er ein flink journalist og lærar, men ein dårleg historikar, fastslår Jon Hustad i si omtale av Tjønns bok om profeten Muhammed. Les mer


Hvem har rett til religionsfrihet?

Religiøse privatskoler og barns rettigheter

Når kristne foreldre sender barna sine til en kristen skole, er det ikke fordi de ikke evner å gi barna et kristent verdigrunnlag hjemme. Det klarer de fleste fint. Det er mer nærliggende å tenke seg at det er den påvirkningen barna i religiøse friskoler ikke blir utsatt for som ligger bakenfor foreldrenes valg, skriver Heidi Helene Sveen og spør: Kan vi egentlig si at vi lever i et samfunn med liberale rettigheter for alle, så lenge barnas tankefrihet går gjennom deres foreldre? Les mer


Et steinerbarns bekjennelser

Et kritisk blikk på en religiøs skole

Steinerskolen presenterer seg selv som et pedagogisk alternativ. Og den er langt mer alternativ enn folk flest tror. Steinerskolen er en religiøs skole, basert på Rudolf Steiners langt fra vitenskapelige åndsvitenskapelige åpenbaringer, argumenterer Ida Jackson for. Og hun ser, med utgangspunkt i sine erfaringer som elev, på organisatoriske og ideologiske problemer ved Steinerskolens virksomhet. Les mer


Prinsessens engler

Alternativ samtale med teologisk slagside

Notto R. Thelle har skrevet en bok som tar til orde for dialog mellom kristne og alternativbevegelsen. Prinsessens engler derimot, får tittelen tatt i betraktning lite plass. Skuffende lite, synes Audhild Skoglund. Les mer


Mellom Chemtrails og bakkemannskap

Remixed and extended

De siste årene er det vokst frem et livskraftig og vokalt norsk ekstremkonspirasjonsmiljø, med Nyhetsspeilet som sin fremste representant. De oppfordrer oss til å "se gjennom illusjonene og bli fri". Hvem er de, hva tror de på og hvordan er de organisert? En omarbeidet og oppdatert versjon av John Færseths artikkel. Les mer


Den store sektfaren

Om sektrapporter og politisk bestilt forskning

Norge liker å fremstille seg som et samfunn som er ikke-diskriminerende og hvor det finnes full religionsfrihet. For å veie opp for en statskirke som er tett innvevd i det offentlige, gir man støtte til andre registrerte trossamfunn og er ikke spesielt strenge med hvem man anerkjenner som sådanne. Men hva slags forhold har vi egentlig til tro utenfor statskirken? For Audhild Skoglund ble dette et viktig spørsmål da hun jobbet som forsker på en statlig finansiert rapport om hjelpetiltak for utbrytere fra «sekter». For hva er nå egentlig en «sekt»? Hvem snakker vi konkret om? Og hvor stammer ideen om å slå alle religiøse minioriteter sammen under betegnelsen «sekt» fra?
Les mer


Kunne blitt veldig underholdende

Om Torgrim Eggens bok Jern

Torgrim Eggen er en glimrende skribent når han kan stoffet han skriver om. Når han kommer til religion, derimot, sliter han med å få det til å henge i hop på en overbevisende måte, konkluderer Audhild Skoglund i sin omtale av hans seneste bok. Les mer


På storsamfunnets premisser

Religionsfrihetens begredelige norske historie

Religionsfrihetens norske historie er på ingen måte særlig imponerende, konstaterer Bente Sandvig, fagsjef i Human-Etisk Forbund, i denne artikkelen, hvor hun særlig ser på frikirkelig og sosialdemokratisk innsats for å skille stat og kirke. Hele veien har storsamfunnets interesser blitt satt foran minoritetenes. Les mer


Humanisme ved en korsvei

Hvorfor humanistbevegelsen bør revitalisere religionskritikken

Fra begynnelsen av har den internasjonale humanistbevegelsen vært splittet mellom de som ser religionskritikken som den viktigste oppgaven og de som heller vil fremheve det positive innholdet i humanismen. Å finne en balanse mellom disse er oppskriften på suksess, fastslår Levi Fragell, som mener tiden er inne for å revitalisere religionskritikken. Les mer


Islam versus islamisme

Om Ed Husains bok Islamisten

Islamismen utgjer ein trussel både mot muslimar og ikkje-muslimar. Og vi gjer oss sjølv ei bjørneteneste om vi i toleransens namn ikkje møter utfordringa den representerar, skriv Kristian Bjørkelo i denne omtala av Ed Husains bok Islamisten. Les mer


Fra det drøvtygde til det geniale

Omtale av Christopher Hitchens’ bok god is Not Great

Christopher Hitchens langer ut mot de fleste religiøse retninger. Han begår også den kardinalsynd mot god takt og tone at han radbrekker islam uten å ta det minste hensyn til kulturelle implikasjoner, fastslår Bård Larsen i sin omtale. Les mer


Altfor spisse spissformuleringer

Leder i Humanist nr 1/08

Selvsagt skal vi bedrive religionskritikk, men det må være en kritikk av faktiske religiøse fenomener og forestillinger, ikke av våre egne ideer om hva troende mennesker tror. Les mer


Siste saker fra FriTanke