Tidsskrift for livssynsdebatt

Tema: Det totalitære

Brunbloggarar og nazileksikon

Høgreekstreme strategiar på nett

Internett er den perfekte arena for marginale rørsler med lite pengar. Mediet er difor perfekt for høgreekstremistar. I denne artikkelen ser Kristian A. Bjørkelo på korleis høgreekstreme har nytta verdsveven sidan byrjinga. Les mer


Hardtslående om autoritære svermerier

Ubarmhjertig avkledning av bortforklarende pynt

Bård Larsen gjør debatten om det radikale venstre, blant de som fra utsiden forsøker å forstå det hele, relevant på ny, konstaterer Bjørn Stærk i sin omtale av Idealistene. Les mer


Pasient Europa

”Selvfølgelig dresserer man ikke ustraffet hele generasjoner til selvpisking”

Europeeren tror ikke på den rasjonelle sivilisasjonens fall, på tross av at det har vært nære på under de totalitære ideologiene. Bård Larsen ser, med utgangspunkt i den franske filosofen Pascal Bruckner, på motstemmer i den europeiske offentligheten, som mener det er tvingende nødvendig for Europa å få en fornyet tillit til seg selv. Les mer


Unyansert om nazisex

Sex og rase i nazismen

Alt i alt er Sex under Hitler ei interessant og velskriven bok og ein god introduksjon til temaet, men den lider av manglande nyansar og ein trong til å sette alt som nazismen fatta seg med i eit så negativt lys som mogleg, konstaterer Kristian A. Bjørkelo. Les mer


Om å gå over streken

Feilslått forsoning og moralsk fallittt i Arvid Brynes bok Vi sloss for Norge

Arvid Brynes bok Vi sloss for Norge er viet forsoningsprosjektet til to menn som sloss på hver sin side under krigen. Boken har skapt kraftig debatt og Bård Larsen konstaterer at prosjektet er mislykket. Blant annet fordi Bryne relativiserer historien ved å presentere den sentrale aktøren Bjørn Østring som et offer for historiens krefter. Les mer


Si det du mener. Mén det du sier

En krigsbloggers erkjennelser

Historien om internett er historien om amatørene som så på det de profesjonelle gjorde og tenkte: Dette kan jeg da selv gjøre bedre. Terrorangrepene 11. september 2001 gjorde Bjørn Stærk til en av Norges første profilerte bloggere. I denne artikkelen reflekterer han over bloggingens betydning i denne fasen, hva som gikk galt med de såkalte krigsbloggene og hva vi kan lære av disse erfaringene i dagens debatt om innvandring og ytringsfrihet. Les mer


Skyggen fra ondskapens paraply

Nyhetsspeilets dystre verdensbilde

Nyhetsspeilet er raskt blitt Norges ledende kolportør av konspirasjonsteorier. Nettsiden flommer over av tragikomiske artikler om mirakuløse kreftkurer, vaksineparanoia og hvem som egentlig sto bak 11. september. Men går man i dybden, dukker det opp et rasehat som er skremmende. Religionsviteren Thomas Holme har studert Nyhetsspeilet – så vi andre kan slippe. Les mer


Fascistar i europarlamentet

BNP seglar under falsk flagg

British National Party vann i juni 2009 to seter i europarlamentet. Bak eit tynt ferniss av "nasjonaldemokrati" er partiet like fascistisk som da det vart skipa i 1982. Les mer


Fra det drøvtygde til det geniale

Omtale av Christopher Hitchens’ bok god is Not Great

Christopher Hitchens langer ut mot de fleste religiøse retninger. Han begår også den kardinalsynd mot god takt og tone at han radbrekker islam uten å ta det minste hensyn til kulturelle implikasjoner, fastslår Bård Larsen i sin omtale. Les mer


Mennesket i sentrum

Leder i Humanist nr 2/07

Hva betyr det å sette mennesket i sentrum? Betyr det noe i det hele tatt, eller er det kun fagre ord, som klinger godt, men ikke forplikter oss til noe som helst? Les mer


Demokratiets fiender samler seg

Omtale av Magnus Sandelins bok Extremister

Mens mange som skriver om ekstremister gjerne tar på seg safarihatten og titter på de rare dyra, ønsker Magnus Sandelin virkelig å trenge under huden på sine intervjuobjekter, skriver Didrik Søderlind i sin omtale av Sandelins bok om svenske ekstremister. Les mer


Siste saker fra FriTanke