Tidsskrift for livssynsdebatt

Tema: Politikk

Hardtslående om autoritære svermerier

Ubarmhjertig avkledning av bortforklarende pynt

Bård Larsen gjør debatten om det radikale venstre, blant de som fra utsiden forsøker å forstå det hele, relevant på ny, konstaterer Bjørn Stærk i sin omtale av Idealistene. Les mer


Ein rotlaus opportunist

Solid historie, god underhaldning

I skildringa av Alfred Hagn sitt liv, tar forfattarane oss med på ei reise gjennom vår nære fortid, og vi får møte fleire av dei miljøa og personane som forma denne fortida. Og det er blitt frykteleg god underhaldning, konstaterar Kristian Bjørkelo i si bokmelding.
Les mer


Pasient Europa

”Selvfølgelig dresserer man ikke ustraffet hele generasjoner til selvpisking”

Europeeren tror ikke på den rasjonelle sivilisasjonens fall, på tross av at det har vært nære på under de totalitære ideologiene. Bård Larsen ser, med utgangspunkt i den franske filosofen Pascal Bruckner, på motstemmer i den europeiske offentligheten, som mener det er tvingende nødvendig for Europa å få en fornyet tillit til seg selv. Les mer


Unyansert om nazisex

Sex og rase i nazismen

Alt i alt er Sex under Hitler ei interessant og velskriven bok og ein god introduksjon til temaet, men den lider av manglande nyansar og ein trong til å sette alt som nazismen fatta seg med i eit så negativt lys som mogleg, konstaterer Kristian A. Bjørkelo. Les mer


Terrorrede eller eksempel til etterfølgelse?

Om religion og politikk i Sandžak

Midt i det ortodokse Serbia ligger Sandžak, hjemsted for den nest største slavisk-muslimske befolkningen på Balkan. Området slites av store konflikter, konflikter preget av så vel religion som politikk – og påstander om en fremvoksende ekstremisme. John Færseth ser her nærmere på situasjonen i Sandžak og bakgrunnen for den. Les mer


Amatørenes inntogsmarsj

Ta ansvar for nettkulturens utvikling!

Vi er blitt forledet til å tro at alt som er teknologisk mulig er uunngåelig. Men vi må selv ta ansvar for hvordan nettet og nettkulturen skal utvikle seg. Vi må akseptere at teknologien vil fortsette å endre samfunnet på grunnleggende måter, ved å fjerne forutsetninger og begrensninger vi tidligere tok for gitt. Kunsten er å kombinere dette med å være bevisst på hva endringene gjør med oss. Ta ansvar. Tenk selv. Les mer


Mennesker forandrer seg mindre enn omstendighetene

Hedonisme, apokalyptikk og Cormac McCarthys forfatterskap

Cormac McCarthy avsluttet ifølge seg selv sitt forfatterskap med den langt fra lystige dommedagsromanen The Road fra 2006. Bård Larsen ser nærmere på hans kulturpessimisme og spør seg om vi har grunn til å være like bekymret på menneskehetens vegne som McCarthy tilsynelatende er. Les mer


Om å gå over streken

Feilslått forsoning og moralsk fallittt i Arvid Brynes bok Vi sloss for Norge

Arvid Brynes bok Vi sloss for Norge er viet forsoningsprosjektet til to menn som sloss på hver sin side under krigen. Boken har skapt kraftig debatt og Bård Larsen konstaterer at prosjektet er mislykket. Blant annet fordi Bryne relativiserer historien ved å presentere den sentrale aktøren Bjørn Østring som et offer for historiens krefter. Les mer


Si det du mener. Mén det du sier

En krigsbloggers erkjennelser

Historien om internett er historien om amatørene som så på det de profesjonelle gjorde og tenkte: Dette kan jeg da selv gjøre bedre. Terrorangrepene 11. september 2001 gjorde Bjørn Stærk til en av Norges første profilerte bloggere. I denne artikkelen reflekterer han over bloggingens betydning i denne fasen, hva som gikk galt med de såkalte krigsbloggene og hva vi kan lære av disse erfaringene i dagens debatt om innvandring og ytringsfrihet. Les mer


Skyggen fra ondskapens paraply

Nyhetsspeilets dystre verdensbilde

Nyhetsspeilet er raskt blitt Norges ledende kolportør av konspirasjonsteorier. Nettsiden flommer over av tragikomiske artikler om mirakuløse kreftkurer, vaksineparanoia og hvem som egentlig sto bak 11. september. Men går man i dybden, dukker det opp et rasehat som er skremmende. Religionsviteren Thomas Holme har studert Nyhetsspeilet – så vi andre kan slippe. Les mer


Sekularisme à la francaise

Hva er egentlig fransk laïcité?

Frankrike er en sekulær stat og fransk sekularisme bygger på laïcité-prinsippet. Men hva er egentlig laïcité? Kaja Melsom følger prinsippet fra den franske revolusjon frem til dagens hijab-strid. Les mer


Fascistar i europarlamentet

BNP seglar under falsk flagg

British National Party vann i juni 2009 to seter i europarlamentet. Bak eit tynt ferniss av "nasjonaldemokrati" er partiet like fascistisk som da det vart skipa i 1982. Les mer


På storsamfunnets premisser

Religionsfrihetens begredelige norske historie

Religionsfrihetens norske historie er på ingen måte særlig imponerende, konstaterer Bente Sandvig, fagsjef i Human-Etisk Forbund, i denne artikkelen, hvor hun særlig ser på frikirkelig og sosialdemokratisk innsats for å skille stat og kirke. Hele veien har storsamfunnets interesser blitt satt foran minoritetenes. Les mer


Redder verda på våre vegner

Ein samtale med Iain Banks om liv, litteratur og lære

Han er nyateistisk humanist, sosialist, skotsk nasjonalist og omstridd science fiction-forfattar. Sjølv hevdar han at han berre dyrkar fantasi, spenning, stor fart og heftige eksplosjonar. Møt Iain Banks. Les mer


Og slik går dagene i demokratiet (forhåpentligvis)

Leder i Humanist nr 1/09

Humanister kommer i ulike poltitiske farver. Det de bør kunne finne sammen om, er en felles holdning til hvordan man skal komme frem til sine politiske standpunkter. Les mer


Monsens metode

Om en lite prisverdig prismottager

Gjennom sine stadige demoniseringer av sine meningsmotstandere undergraver Nina Karin Monsen det frie ord. Og det er ikke noe forsvar at mange av disse meningsmotstanderne også tyr til ufine grep. Les mer


Det politisk korrekte

Leder i Humanist nr 4/08

I det politisk korrekte univers setter man likhetstegn mellom egne, ubegrunnede meninger og et godt sinnelag. Og et godt sinnelag er tilstrekkelig. Har man de rette meningene, er man per definisjon god. Les mer


Demokratiets fiender samler seg

Omtale av Magnus Sandelins bok Extremister

Mens mange som skriver om ekstremister gjerne tar på seg safarihatten og titter på de rare dyra, ønsker Magnus Sandelin virkelig å trenge under huden på sine intervjuobjekter, skriver Didrik Søderlind i sin omtale av Sandelins bok om svenske ekstremister. Les mer


Siste saker fra FriTanke