Tidsskrift for livssynsdebatt

Tema: Bøker

Om humanistiske bibler, kristenhumanistiske tilsnikelser og undertøyshumor

Fire bøker om humanisme viser livssynets styrker, svakheter og spenningspunkter.

Les mer


Hardtslående om autoritære svermerier

Ubarmhjertig avkledning av bortforklarende pynt

Bård Larsen gjør debatten om det radikale venstre, blant de som fra utsiden forsøker å forstå det hele, relevant på ny, konstaterer Bjørn Stærk i sin omtale av Idealistene. Les mer


Ein rotlaus opportunist

Solid historie, god underhaldning

I skildringa av Alfred Hagn sitt liv, tar forfattarane oss med på ei reise gjennom vår nære fortid, og vi får møte fleire av dei miljøa og personane som forma denne fortida. Og det er blitt frykteleg god underhaldning, konstaterar Kristian Bjørkelo i si bokmelding.
Les mer


Grei og ukontroversiell

God nok bok om Muhammed

Halvor Tjønn er ein flink journalist og lærar, men ein dårleg historikar, fastslår Jon Hustad i si omtale av Tjønns bok om profeten Muhammed. Les mer


Prinsessens engler

Alternativ samtale med teologisk slagside

Notto R. Thelle har skrevet en bok som tar til orde for dialog mellom kristne og alternativbevegelsen. Prinsessens engler derimot, får tittelen tatt i betraktning lite plass. Skuffende lite, synes Audhild Skoglund. Les mer


Rapport fra en ny virkelighet

Om å ta over verden digitalt

I den nye, sosiale medievirkeligheten er Ida Jackson en av de innfødte. Og hun har skrevet en god guidebok til den nye nettkulturen, konstaterer Bjørn Stærk i sin anmeldelse. Les mer


Unyansert om nazisex

Sex og rase i nazismen

Alt i alt er Sex under Hitler ei interessant og velskriven bok og ein god introduksjon til temaet, men den lider av manglande nyansar og ein trong til å sette alt som nazismen fatta seg med i eit så negativt lys som mogleg, konstaterer Kristian A. Bjørkelo. Les mer


Mennesker forandrer seg mindre enn omstendighetene

Hedonisme, apokalyptikk og Cormac McCarthys forfatterskap

Cormac McCarthy avsluttet ifølge seg selv sitt forfatterskap med den langt fra lystige dommedagsromanen The Road fra 2006. Bård Larsen ser nærmere på hans kulturpessimisme og spør seg om vi har grunn til å være like bekymret på menneskehetens vegne som McCarthy tilsynelatende er. Les mer


Kunne blitt veldig underholdende

Om Torgrim Eggens bok Jern

Torgrim Eggen er en glimrende skribent når han kan stoffet han skriver om. Når han kommer til religion, derimot, sliter han med å få det til å henge i hop på en overbevisende måte, konkluderer Audhild Skoglund i sin omtale av hans seneste bok. Les mer


Om å gå over streken

Feilslått forsoning og moralsk fallittt i Arvid Brynes bok Vi sloss for Norge

Arvid Brynes bok Vi sloss for Norge er viet forsoningsprosjektet til to menn som sloss på hver sin side under krigen. Boken har skapt kraftig debatt og Bård Larsen konstaterer at prosjektet er mislykket. Blant annet fordi Bryne relativiserer historien ved å presentere den sentrale aktøren Bjørn Østring som et offer for historiens krefter. Les mer


Redder verda på våre vegner

Ein samtale med Iain Banks om liv, litteratur og lære

Han er nyateistisk humanist, sosialist, skotsk nasjonalist og omstridd science fiction-forfattar. Sjølv hevdar han at han berre dyrkar fantasi, spenning, stor fart og heftige eksplosjonar. Møt Iain Banks. Les mer


Islam versus islamisme

Om Ed Husains bok Islamisten

Islamismen utgjer ein trussel både mot muslimar og ikkje-muslimar. Og vi gjer oss sjølv ei bjørneteneste om vi i toleransens namn ikkje møter utfordringa den representerar, skriv Kristian Bjørkelo i denne omtala av Ed Husains bok Islamisten. Les mer


Fra det drøvtygde til det geniale

Omtale av Christopher Hitchens’ bok god is Not Great

Christopher Hitchens langer ut mot de fleste religiøse retninger. Han begår også den kardinalsynd mot god takt og tone at han radbrekker islam uten å ta det minste hensyn til kulturelle implikasjoner, fastslår Bård Larsen i sin omtale. Les mer


Om ateister og humanister

Et forord til Julian Bagginis Ateisme

Humanist forlag har gitt ut en norsk oversettelse av Julian Bagginis bok A Very Short Introduction to Atheism. Humanists redaktør ble anmodet om å skrive et forord til boken. Og ettersom det er en eneste lang anbefaling, hadde ikke forlaget noe mot at vi deler det med Humanists lesere. Les mer


Et krevende livssyn

Richard Normans sobre humanisme

– Richard Norman evner å kombinere en strengt vitenskapelig holdning med en sjelden følsomhet for livets skjøre og sårbare sider. Dette har resultert i en fremstilling av humanismen som både opplyser og beveger oss, skriver Kaja Melsom. Hun gir her en kort introduksjon til Normans humanisme, i forbindelse med at Humanist forlag utgir Normans bok Humanisme.
Les mer


Demokratiets fiender samler seg

Omtale av Magnus Sandelins bok Extremister

Mens mange som skriver om ekstremister gjerne tar på seg safarihatten og titter på de rare dyra, ønsker Magnus Sandelin virkelig å trenge under huden på sine intervjuobjekter, skriver Didrik Søderlind i sin omtale av Sandelins bok om svenske ekstremister. Les mer


Islam, demokrati og menneskerettigheter

Omtale av Lars Gules bok Islam og det moderne

Islam og det moderne noe av det mer sobre og fornuftige som er kommet om islam på norsk, fastslår Didrik Søderlind i sin omtale. Les mer


Siste saker fra FriTanke