Tidsskrift for livssynsdebatt

Arnfinn Pettersen
Av Arnfinn Pettersen

Stopp pressen: Humanists nettsider lansert!!!

Sen (men god?) humanisme på nett

Vi er kanskje ikke først på nett. Og vi er kanskje ikke best. Men vi er nå her. Og vi er ganske fornøyde med det.

Arnfinn Pettersen (f. 1969) var redaktør for Humanist fra 2003 til 2011. Han er utdannet folklorist og selverklært vampyrolog.

Og … der var Humanists nettsider på plass. Som om lag det siste tidsskriftet i verden tar vi skrittet ut på verdensveven.

I en tid der religion og livssyn diskuteres som aldri før, er vi sikre på at det er både plass til og behov for et rart, lite tidsskrift som Humanist, også i elektronisk form. Målet er å nå bredere og sterkere ut – både på papir og nett.

Samtidig åpner vi for muligheten til i ny og ne å være aktuelle. I stedet for kun å kommentere utviklingen på livssynsfeltet, håper vi å – på beskjedent vis – være med på å påvirke den.

Vi har valgt å lage en enkel nettside. Ikke noe diskusjonsforum. Ikke en gang en kommentarfunksjon. Men fortvil ikke, vil du fortelle oss hvilke fantastiske mennesker vi er (eller av en eller annen uforståelig grunn kjefte oss huden full), får du muligheten til det.

Alle artikler vil bli knyttet til en egen post på redaktørens blogg, Den Tvilsomme Humanist, og der er ordet fritt for alle. (Akkurat det er ikke helt på plass for alle artiklene ennå, men du kan diskutere denne saken her.

Lanseringen av nettsiden henger sammen med at papirutgaven er blitt redesignet. Vi har tilstrebet et design som er enkelt og rimelig i produksjon, slik at vi frigjør midler til den nye muligheten nettsiden gir: Artikler skrevet spesielt for nettet.

Målet er å få mer stoff for de samme pengene, slik at vi skal nå bredere, dypere og lengre. Vi ønsker med andre ord å konsentrere midlene om det vi mener vi er best på: innholdet – selve artiklene, med andre ord.

Nettsiden gjør det nødvendig å forholde seg til et dilemma som alle abonnementstidsskrifter må slite med: I hvor stor grad skal man dele det man setter på trykk med omverdenen via nettet?

Det er dels et økonomisk spørsmål: Legger man for mye ut på nett, mister man lett abonnenter. På den annen side – og dette er særlig et problem for tidsskrift av Humanists type – begrenser man seg til å publisere på papir, er resultatet at viktige artikler (og vi mener faktisk vi har noen av dem) kun blir lest av den engere kretsen av abonnenter.

Dette er en evig balansegang, men vi tror vi er kommet frem til en god løsning: Én til to artikler fra hvert nummer – og som oftest lederen – publiseres på nett samtidig som bladet sendes ut, resten legges ut ett til halvannet år senere – gitt at ikke omstendighetene har gjort dem uaktuelle i mellomtiden.

Med tiden vil størstedelen av artiklene fra de siste seks årene bli lagt ut (det er så langt tilbake vi har et elektronisk arkiv). Eldre artikler kan nok også dukke opp hvis det er særlige grunner til det.

Og til slutt en stor takk til Jack og Mathias i Jungelpatruljen, som har stått for jobben. Og til dere, våre kjære lesere, som gjør hver dag til en sann glede og ... OK, jeg skal stoppe nå.

Uansett, nettsiden er med dette lansert. Bare for å ha nevnt det …

Siste saker fra FriTanke