Tidsskrift for livssynsdebatt

Didrik Søderlind
Av Didrik Søderlind

Redaksjonell klargjøring

Om publiseringen av "Med Human-Etisk Forbund som skyteskive" av John Færseth.

Didrik Søderlind (f. 1971) er rådgiver i livssyn i Human-Etisk Forbund og tok over redaktørstolen i Humanist i 2011.

Det er et dilemma at både John Færseth, som har skrevet denne artikkelen, og undertegnede, som har bestilt og publisert den, er tema i artikkelen. Om dette er det et par ting å si.

Den første er at John Færseth er den personen med best kjennskap til menneskene som sprer groteske påstander om pedofili og satanisme.

Den andre er at alle som skriver kritisk om eller tar til motmæle mot dette miljøet øyeblikkelig blir viklet inn i deres konspirasjonsteorier. Som artikkelen viser, blir selv skarpe kritikere av Human-Etisk Forbund utnevnt til medlemmer av den store pedo-konspirasjonen når de ber folk besinne seg.

Å finne en utenforstående journalist til å skrive denne artikkelen er derfor umulig.

Et tredje moment er at dette miljøet har vist at de har et helt instrumentelt forhold til sannheten. Mest iøynefallende er vel Rolf Erik Hanssens innrømmelse – i retten – av at han diktet i hop påstander om at Øyvind Bergh har sittet i fengsel for seksuelle overgrep. Ideen om å innhente deres versjon av saken er dermed meningsløs.

Didrik Søderlind
Redaktør, Humanist

Artikkelen kan du lese her.

Siste saker fra FriTanke