Tidsskrift for livssynsdebatt

Thomas Holme
Av Thomas Holme

Skyggen fra ondskapens paraply

Nyhetsspeilets dystre verdensbilde

Nyhetsspeilet er raskt blitt Norges ledende kolportør av konspirasjonsteorier. Nettsiden flommer over av tragikomiske artikler om mirakuløse kreftkurer, vaksineparanoia og hvem som egentlig sto bak 11. september. Men går man i dybden, dukker det opp et rasehat som er skremmende. Religionsviteren Thomas Holme har studert Nyhetsspeilet – så vi andre kan slippe.

Thomas Holme (f. 1982) er student i religionsvitenskap og språklig kommunikasjon ved NTNU. 11. mars 2010 spurte Nyhetsspeilet: “Er NTNU styrt av sionister, og fører de en krig mot Nyhetsspeilet fordi Nyhetsspeilet er kritisk til mange av de ting som den politiske vitenskapen sionismen står for i verdenssamfunnet?”


Nyhetsspeilet våger se bak de lukkede dører, for å finne den egentlige sannheten – skal vi tro deres selvforståelse. Det skal vi ikke nødvendigvis. Foto: Arnfinn Pettersen.

Den 23. februar 2009 fikk den norske mediefloraen et av sine merkeligste vekster: Nyhetsspeilet. Nettmagasinet, som finnes på www.nyhetsspeilet.no, omtaler seg selv som trolig Norges "viktigste og mest kontroversielle magasin".1

Fenomener som Nyhetsspeilet opptrer vanligvis i utkanten av samfunnet. Den skepsisen overfor samfunnet som helhet, og ikke minst vanlige medier, som kjennetegner konspirasjonskulturen er veldig merkbar i Nyhetsspeilet. Nyhetsspeilet ønsker ikke å bli fanget opp i det de anser for å være et "disinformasjonsnettverk", der man mates med feilinformasjon.2 Det må vel også kunne sies at samfunnet og mediene gjengjelder Nyhetsspeilets skepsis. Til tross for dette har Nyhetsspeilet begynt å opptre i andre medier.

Speilet i rampelyset


28. januar i år hadde NRK en direktesendt helsedebatt om kreft, der en av gjestene var kreftsyke Espen Steen. Da Steen fortalte om behandlingen han mottar, reiste Armin Bahrami, assisterende redaktør for Nyhetsspeilet, seg opp og stilte seg foran publikum. Bahrami fortalte deretter hvordan Steen ville spare penger og bli kurert hvis han vil benytte seg av en alternativ kur. Denne kuren, som norske helsemyndigheter har advart mot, består av å spise aprikoskjerner og vitaminet B17 (som inneholder det dødelige giftstoffet cyanid).

VG dekket hendelsen3, og den alternative kuren har fått en del blest i det øvrige mediebildet.4 Bahrami har også blitt intervjuet i radioprogrammet Juntafil, hvor han fortalte om såkalte chemtrails.5 Chemtrails er, i moderne konspirasjonsmytologi, påstanden om at kondensstripene jetfly legger etter seg i luften egentlig er et kjemisk-biologisk våpen den globale makteliten bruker mot sin egen befolkning. Bahrami nevner global befolkningsreduksjon som et mulig motiv for å sprøyte gift ut på denne måten.6

Nyhetsspeilet har også fått en del oppmerksomhet av Dagbladet. I forbindelse med skrekkoppslagene rundt svineinfluensavaksinen, skrev avisen om konspirasjonsteorier og alternative kurer.7 Avisen fortalte blant annet at Kjetil Andreas Dreyer, leder for Vaksineaksjonen, selger en alternativ behandling for svineinfluensaen.8 Behandlingen består av å drikke vann med ionisert kolloidalt sølv. Selvmedisinering med slike sølvpreparater er ikke ufarlig, og helsemyndighetene advarer mot å bruke det.9 Resultatene kan være tragikomiske. Etter å ha behandlet hudsykdommen sin med slike sølvpreparater, fikk amerikanske Paul Karason permanent blå hud. 10

Under demonstrasjonen mot karikaturen av profeten Muhammed som ble publisert i Dagbladet, holdt Mohyeldeen Mohammad hovedappellen, der han ga sin moralske støtte til steiningen av en homofil mann i Somalia.11 Mohammad vekket Nyhetsspeilets interesse, og Armin Bahrami intervjuet den unge muslimen i en video som ble lagt ut på Nyhetsspeilet.12 Da VG publiserte en artikkel om kontroversen rundt Mohammad,13 fikk Nyhetsspeilet og Bahrami en sentral plass. I VGs artikkel fikk Bahrami også oppmerksomhet på grunn av stuntet under helsedebatten. Hendelsen under direktesendingen på NRK skapte tydeligvis nok oppstyr til å plassere Nyhetsspeilet på det bredere nyhetskartet.

I den sataniske ånd

Sakene Nyhetsspeilet har fått frem i rampelyset omhandler hovedsakelig alternativmedisin og skepsis mot vanlige medisinske tiltak som vaksinering. Dette er det man kan kalle konspirasjonens sekulære aspekt. Men skribentene på Nyhetsspeilet nøyer seg ikke med det verdslige, for det store komplottet er også en åndelig sak.

Et eksempel på dette finner man i artikkelen "Homofili: Kåtskap eller kjærlighet?", 14 hvor Nyhetsspeil-skribent Jarle Johansen gjør rede for hvordan "makteliten" har forvirret oss til å forveksle sex med "åndelig kjærlighet" slik at vi blir holdt nede i et "åndelig mørke". Overdreven seksuell aktivitet vil i følge Johansen tappe oss for "åndelig energi", og han bekymrer seg spesielt for de unge heterofile guttene som forveksler kjærlighet med nytelse av erogene soner i anus:

”Kan mange unge gutter forføres til å tro at de erogene soner i anus er kjærlighet, og overbevises om at de er homofil, selv om de i virkeligheten er heterofil så god som noen, bare at de (av påtrykk fra andre) blir litt forvirret i begrepsoppfattelsen, og til slutt ikke vet om denne forskjellen mellom kjærlighet og erogene soner ? Kan umodne usikre unge menn (gutter) bli overbevist om at disse erogene soner er lik kjærlighet, av noen mentorer som kan ha sine egne agendaer/planer med dem for å hevde slikt?
Får vi høre også denne side, disse bekymringer, i media ? Nei !”

Ikke overraskende stilles homofile menn ikke i noe særlig positivt lys, siden de (i følge Johansen) dyrker sex og mister "åndelig energi". Artikkelen sammenligner dagens verden med de bibelske byene "Sodoma og Gomora" (sic) hvor løssluppen seksualitet, utkledd som "åndelig kjærlighet", vil forårsake fordervelse og forfall. For å følge den gammeltestamentlige tonen opplyser Johansen om at "kvinner spesielt ser ut til å være glad i å sette likhetstegn mellom sex og kjærlighet".15

Samme hvor mye merkelig retorikk man kan oppleve på Nyhetsspeilet, er det gjerne Armin Bahrami som står for det tyngste skytset. Bahrami beskriver dem som sitter med den virkelige makten i samfunnet som "høyrangerte ministere som kan dytte sin gravide kone ned trappen med vilje, og sitte og le med TV-verten i et intervju dagen etter".

I Bahramis artikkel "Er du nøytral på et tog i bevegelse?" blir vi fortalt om en "skyggeregjering", "en usynlig makt bak makten".16 Denne makten er bærere av "Lucifers lys" som oppholder seg ved siden av Stortinget i "Satans tempel". Kjært barn har mange navn og dette sataniske tempelet er ellers kjent som Frimurerlosjen. Bahrami mener, ikke overraskende, at frimurerne er en del av "skyggeregjeringen".

Så hvorfor vil medlemmer av en angivelig kristen organisasjon dyrke Lucifer? I følge Bahrami har vi alle blitt hjernevasket gjennom TV til å synes det er ok å ha blod på hendene så lenge vi får materielle goder. Det er imidlertid ikke bare materielle goder eller verdslig makt som inspirerer til tilbedelse av Satan: "Dette med trangen til å møte det okkulte, det mystiske og det surrealistiske er vel kanskje grunnen til at noen velger å oppsøke slikt."17

Bahrami opplyser også om at ikke alle frimurerne får være med da de møter "entiteter fra andre dimensjoner". De fleste er "uvitende nyttige idioter på bunnen av maktpyramiden".

I en usignert artikkel med tittelen ”Vårt grunnsyn”18 skriver Nyhetsspeilet om den såkalte New World Order (NWO), en vanlig konspirasjonsteori som handler om hvordan multinasjonale makteliter rotter seg sammen for å legge verden under seg. NWO ledes av den såkalte NWO-kabalen, hvis ønske er å skape en totalitær verdensregjering, der et "aristokrati" styrer resten som uvitende "arbeidsslaver". For å gjøre dette har NWO-kabalen ledet den vestlige verden "inn i en styrt psykose, der befolkningen deler et uhyre velregissert verdensbilde som har lite med virkeligheten å gjøre".19 I følge Nyhetsspeilet utgjør familiene Rothschild og Rockefeller toppen av denne kabalen.

Artikkelen etterlater en guffen ettersmak, ikke minst fordi den ledsages av et urovekkende bilde,20 som viser forskjellige medlemmer av Rothschild-familien, der det med klønete tekst står formuleringer som "How The Rothschild Dynasty Operates", "Jews" not "Lords" og "Real Jew News".

Jødehatets kval

Den som måtte mistenke at Nyhetsspeilet rommer en snikende antisemittisme blir neppe beroliget av å lese videre på nettsiden. I kommentarfeltet under artikkelen "Har du sett en araber?"21 beskriver Armin Bahrami en kjent østerriksk politiker på følgende måte: "Hitler var ikke så ille som vi alle tror. Han var en nasjonalist, som ønsket det beste for sitt eget folk." Bahrami skriver også at ”Hele Holocaust er en stor bløff, og du kan se en vestligprodusert dokumentarfilm som er ulovlig å besitte eller se på i 12 land idag”. Fortellerstemmen i filmen han henviser til tilhører den australske holocaustbenekteren Fredrick Töben og filmen er tilegnet nynazisten Ernst Zündel.

Bahrami presiserer også at sionistene var igang med å ta over verden lenge før Hitler – og beviset for dette er boken Sions vises protokoller, en av konspirasjonsteorienes virkelige klassikere.

Innholdet i Protokollene er en storslått beskrivelse av et forsøk på å oppnå verdensherredømme.22 Skriftet skal forestille et referat fra et hemmelig møte der jødiske ledere konspirerer om å ta over verden. Målet er å undergrave aristokratiets og statens makt gjennom å fremme liberalisme – for å skape kaos og konflikt, undergrave moralen, og innføre republikker med marionettaktige presidenter. Verdensherredømmet kulminerer i en messiansk tidsalder hvor alle forenes under jødedommen og styres av en fra Davids ætt.

Bahrami er ikke den eneste nyhetsspeilskribenten med sans for Sions vises protokoller. I artikkelen "Konspirasjonen bak svineinfluensa" skriver Åsmund Kaspersen om hvordan "Sions vise" ønsker å få minsket verdensbefolkningen.23 Svineinfluensaen er, i følge Kaspersen, skreddersydd for dette, den er et våpen for å avfolke verden. Kaspersen avviser skarpt at slike påstander er konspirasjonsteorier – for her snakker vi om "konspirasjonsfakta".

Sions vises protokoller har en lang og interessant historie. Dagfinn Rians artikkel "Zions vises protokoller – Løgnen som ikke vil dø", gjør grundig rede for fenomenet.24 Kortversjonen er at skriftet ble kokt i hop av den russiske tsar Nikolai IIs hemmelige politi, som ble ledet av den militante antisemitten Pjotr Ivanovitsj Ratsjkovsky. Han var godt bevandret i intrigespill og var ansvarlig for andre falsknerier i samme gate.

Innholdet i Protokollene viser til liberale og demokratiske verdier som stod i kontrast til tsarens og aristokratiets makt. Skriftet var et grep for å skape angst for vestlig innflytelse. Ironisk nok avviste tsar Nikolai II Protokollene som en bløff og mente, til tross for sine antisemittiske holdninger, at "man kan ikke forsvare en ren sak med skitne midler".25

Skriftet ble først gitt ut på russisk i 1903 og senere på engelsk i 1920. Det har vært kjent i 75 år at Protokollene er et falskneri, blant annet gjennom en domsavkjennelse i Bern den 14. mai i 1935.26 At boken er et falsum er faktisk et såpass etablert og veldokumentert faktum at selv mange antisemitter innser det. Likevel har Protokollene overlevd og de er i dag særlig populære blant ytterliggående muslimer.27 I det palestinske regjeringspartiet Hamas’ charter blir Protokollene brukt som belegg for påstanden om at Israel ønsker å ta over verden.28

En annen som trykket Protokollene til sitt bryst var den amerikanske bilkongen Henry Ford, som i 1920 trykket boken som føljetong i sin avis Dearborn Independent og i bokform som The International Jew; the World’s Foremost Problem.29 I Kaspersens artikkel blir Ford sitert: "Man kan si hva man vil om Protokollene, men de passer utmerket med hva som skjer i tiden." Kaspersen mener dette passer bedre nå enn det gjorde i 1920.30

Nok en Nyhetsspeil-stemme med fokus på den "sionistiske agendaen" er Morten Kielland. I artikkelen "11. september – i en større sammenheng" gjør Kielland rede for hvem han mener stod bak 9/11-angrepene.31 Ved bruk av "en gammel formelsamling, blyant, ark og kalkulator" har Kielland undersøkt vitenskapen bak 9/11-tragedien. Han mener det er rett og slett umulig at disse bygningene kunne ha kollapset uten bruk av eksplosiver. Selv om dette, som han selv understreker, bare er spekulasjoner, mener Kielland at hans spekulasjoner utgjør en "forholdsvis kvalifisert gjetning". For det er basert på "omfattende materiale og grundige studier".

Hvem Kielland mener står bak 9/11, blir åpenbart når han i samme artikkel forfekter at Holocaust er en "massiv myte" som er "bevisst skapt". Han mener bevisene for den industrielle jødeutryddelsen ikke holder mål etter "akademiske standarder". De avmagrede likene man fant i konsentrasjonsleirene blir bortforklart som konsekvenser av en tyfusepidemi. Kielland navngir de som står bak denne konspirasjonen: "Satans synagoge", hvis base er Israel. Kielland beskriver en slags åpenbaring han har fått etter all granskningen: "Plutselig ga også alt dette tullet om jødene, Israel og latterliggjøringen og fengslingen av de såkalte Holocaust-benekterne mening for meg."32

Kielland mener Sions vises protokoller nok er blitt stemplet som et falsum, men han lar seg ikke lure. Han er i det hele tatt et godt eksempel på hvordan man innen konspirasjonskulturen ofte finner en dogmatisk holdning til sannheten.33 Måten man forsøker å argumentere for sin virkelighetsforståelse kan variere, bevisene man anfører kan byttes ut, men virkelighetsforståelsen – selve Sannheten – forblir den samme. For Kielland er det ikke så nøye om italicSions vises protokoller er ekte eller falske, så lenge de for ham beskriver det som foregår i verden: "Og hvis de nå virkelig er falske, så er de i alle fall svært så profetiske; men jeg tror ikke det; jeg tror at protokollene i alt vesentlig er ekte vare og er blitt – og blir – fulgt til punkt og prikke."34

Den jødiske verdenssammensvergelsen dukker også opp i Jarle Johansens artikkel "De glemte Holocaust".35 Johansen skriver om tragedier gjennom menneskehetens historie, og forteller om det armenske folkemordet som Ungtyrkerne stod bak.36 Ungtyrkerne var en bevegelse som tok makten i det døende osmanske riket i 1908. Visjonen deres var å forvandle det osmanske riket fra et multietnisk rike til en sterk, tyrkisk nasjonalstat. I følge Johansen var redaktøren for en av deres aviser Vladimir Jabotinsky, som i følge Johansens kilde – en amerikansk konspirasjonsnettside – var en russisk sionist.37 I tillegg blir en viktig figur blant Ungtyrkerne, Talaat Pasha, omtalt som en "jødisk infiltrator". Johansen forteller om hvordan Pasha var medlem av den "Carasso italienske frimurerlosjen i Salonika", og var stormester innen Scottish Rite-frimureriet i det osmanske riket. Dermed mener Johansen at Pasha kunne være en "jødisk infiltrator".

For Johansen er en redaktør med jødiske røtter og en antatt "jødisk infiltrator" nok til å gjøre overgrepet mot det armenske folket i Tyrkia til en konspirasjon satt i scene av jøder. Men Ungtyrkernes folkemord på armenerne er ikke den eneste jødiske sammensvergelsen for å drepe kristne. Selve kommunismen er skapt for å drepe kristne. Johansen beskriver Karl Marx som "en jødisk radikal" som var en "yppersteprest av Satan".38 Johansen skriver:

"I 60 år har hele verden prekt til tyskerne, minnet dem på deres fryktelige kriminelle handlinger til deres forfedre, så det er bare rett og riktig at vi nå vender oppmerksomheten mot de Kommunistiske Gulag Holocaust, og at vi avslører jødenes rolle og minner dem på hva deres kriminelle forfedre gjorde mot disse 66 millioner uskyldige offer, flesteparten av dem kristne."39

Johansen forklarer at opprettelsen av museer hvor Holocaust blir "markedsført", er en del av et prosjekt der det "Nye Jerusalem" skapes. Jødene bygger sitt verdensherredømme, og dette nye riket vil stå ferdig ved åpningen av Olympiaden i London i 2012. Da vil en mann komme og forene alle religioner under en ny "spiritualitet". Dette bygger antagelig igjen på Sions vises protokoller, som påstår at en fra Davids ætt skal styre hele verden under jødedommens velde.

Den vrange "pengemakten"

Frank Aune, ansvarlig redaktør for Nyhetsspeilet, har litt lysere forhåpninger til fremtiden. I artikkelen "Veien til et galaktisk menneske" forklarer Aune hvordan menneskeheten vil utvikle en full bevissthet.40 I årene mellom 2011 og 2013 vil vi mennesker gjennomgå en forandring, og utvikle oss slik at vi heves opp i den 5. dimensjonen. For i følge Aune har genetikere observert massive endringer i menneskets DNA, men "pengemakten" ber dem om å holde munn om dette.

De biologiske endringene skjer på grunn av "frekvenshevende energier" som strømmer inn fra verdensrommet. Resultater av "frekvenshevningen" er en science fiction-aktig verden med "sansende romskip, universelle oversettere, teleportering, 3D vitenskapelige laboratorier og matreplikatorer".41 Men igjen lurer den store sammensvergelsen, og Aune mener "pengemakten" vil forsøke å hindre disse teknologiske fremskrittene for å ikke miste inntekter.

Siden "frekvenshevende energier" strømmer inn fra verdensrommet, vil oppstigningen skje uansett, men ikke alle vil få høste godene. Visse sjeler trenger flere inkarnasjoner her i den 3. dimensjonen hvor vi nå befinner oss. Og hvem er disse sjelene som er fanget her i vår triste tredimensjonalitet? Aune forklarer det slik: "Disse sjelene kan gjenkjennes ved at de standhaftig nekter å godta avsløringer som viser den egentlige sannhet om samfunnet, bevissthet og kosmos."42

Det er ikke bare manglende vilje til å tro på Frank Aunes påstander som kan hindre en oppstigning til den 5. dimensjonen. Skal vi tro Maarit M. Hansen og hennes artikkel "HAARP i Norge: Den dødelige våpenteknologien", er forskningsprogrammet HAARP et særdeles farlig våpen, som vil bli brukt for å hindre "frekvenshevningen".43

Så hva er HAARP? Om man søker svaret på HAARPs nettside får man vite at HAARP (The High Frequency Active Auroral Research Program) er et forskningsprogram som undersøker de fysiske og elektriske egenskapene i det øverste laget til atmosfæren, ellers kalt ionosfæren 44 Atomene i ionosfæren blir elektrisk ladet (ionisert) av solstråling.45 Dette kan påvirke kommunikasjons- og navigasjonssystemer, som er grunnen til at HAARP eksisterer. HAARP er ikke et hemmelig prosjekt, og rapporter angående prosjektets resultater og påvirkninger blir offentliggjort.

Ikke overraskende har Maarit M. Hansen en annen oppfatning om hva HAARP er: "Det handler om krigføring i romalderen, elektronisk krigføring og kyberkrigføring",46 der den bakenforliggende agendaen er å forhindre oppstigningen til høyere dimensjoner. Hansen er imidlertid overbevist om "frekvenshevningens seier". "Makteliten" vil bare gjøre overgangen så jævlig som mulig. Hansen mener denne teknologien vil bli brukt for å simulere et menneskeskapt polskifte i det beryktede dommedagsåret 2012. Den magnetiske nordpolen vil bytte plass med den magnetiske sørpolen, og det skal se ut som om vi har oss selv å takke for det.

Man kan undres over hvorfor makteliten heller vil simulere et naturlig polskifte? Antagelig er meningen å gi oss dårlig samvittighet i tillegg. Den diabolske skadefryden har ingen ende.

Promiskuøst forenklet ondskap


Samme hvor merkelig mye av stoffet på Nyhetsspeilet kan virke, er det et system i galskapen. Det er en endelig årsak for det vonde i verden, og denne årsaken – den tidligere nevnte NWO-kabalen – forsøker å sette i stand en slags dommedag.
Dette fremprovoserer meningskonstruksjoner som underbygger de profetiske visjonene. Fenomener og hendelser, virkelige eller fiksjonelle, tilskrives underbyggende mening og blir byggeklosser i den konspiratoriske pyramiden.47 Man skaper symboler som forklarer hvordan verden er, vil utvikle seg, og hvorfor. Symbolbyggingen skaper en egen virkelighet. Man kan kalle dette for en hyper-virkelighet.48 I en verden hvor vi blir bombardert av informasjon gjennom mangfoldige medier, vil informasjon filtreres gjennom forståelseshorisonten vår. Kunnskapen blir farget av hvordan vi velger å se verden, og virkeligheter svever som satellitter rundt de faktiske erfaringene og hendelsene.

Skribentene på Nyhetsspeilet har et ønske om å presentere hva de mener er sannheten, en sannhet som skiller seg ganske mye fra det som formidles i det øvrige mediebildet. Nyhetsspeilet beskriver sine skribenter som "kunnskapsrike og faglig dyktige skribenter hvorav samtlige gjør alt arbeid ulønnet for å la artiklene være helt ufarget av egeninteresser".49 Interessene er kanskje ikke økonomisk motivert, men ettersom man gransker innholdet på Nyhetsspeilet, ser man hvordan diabolske regnbuer formes.

Vesten er i lange tider blitt dominert av et kristent verdenssyn. Denne virkelighetsoppfattelsen står for en dualitet hvor det er et klart skille mellom det onde mørket, og det gode lyset.50 I artiklene på Nyhetsspeilet går denne dualiteten igjen. Samme hva artiklene handler om, er skyggen fra ondskapens paraply som oftest til stede. Ondskap er et mektig symbol. Det gir livet mening ettersom ondskapen er noe man må kjempe imot. I artikkelen "Veien fremover" skriver Anders Troseth om hvordan medlemmene i konspirasjonen knapt er mennesker: "De på toppen av hierarkiet har ingen sjel, men de har et ønske, et begjær om å kontrollere menneskeheten, som de hater og har hatet siden de mistet mennesket i seg selv."51

Nyhetsspeil-skribent Mike Cechanowicz forteller om noe han kaller "negativ polarisering": ”’Negativ polarisering’ eller det ’onde’ er en orientering mot tjeneste til selv, minst 95 % og tjeneste til andre maksimum 5 %."52

Vi snakker altså om en ekstrem egoisme. Man skjønner at disse "negativt polariserte" nesten ikke er mennesker lenger, men nærmest er demoniske, og står klare i skyggene. Og når disse sjelløse, demoniske, nesten ikke-menneskene på det samme nettstedet gjennomgående identifiseres med jødene, trenger man ikke mye historiekunnskap for å vite hva konsekvensene av å spre et slikt budskap kan bli.

Litteratur:

Barkun, M. (2006): A Culture of Conspiracy – Apocalyptic Visions in Contemporary America. Berkeley and Los Angeles, California: University of California Press.
Partridge, C. (2005): The Re-Enchantment of the West – Volume 2. London/New York: T&T Clark International.

Noter

1 Aune, F. (2010) http://www.nyhetsspeilet.no/2010/02/nyhetsspeilet-no-ett-ar/ - Lastet ned 16.02.2010
2 Ifølge konspirasjonskulturen har ortodoksien en agenda om å undertrykke den sanne kunnskapen (Barkun, 2006, s. 27).
3 Gynnild, M. (2010) http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=589023 – Lastet ned 14.03.2010.
4 Lundh, F. (2009) http://www.vg.no/helse/artikkel.php?artid=564367 – Lastet ned 15.03.2010.
5 "Armin Bahrami på Juntafil NRK P3" (2010) http://www.youtube.com/watch?v=cqlbiNuatLo – Lastet ned 15.03.2010.
6 Bahrami, A. (2009) http://www.nyhetsspeilet.no/2009/02/chemtrails-hva-stod-det-pa-veggen/ - Lastet ned 25.03.2010.
7 Klungtveit, H. S. & Johansen, A. H. (2009). http://www.dagbladet.no/2009/11/19/nyheter/vaksine/svineinfluensa/9107213/ - Lastet ned 14.03.2010.
8 Klungtveit, H. S. & Johansen, A. H. (2009) http://www.dagbladet.no/2009/11/18/nyheter/vaksine/svineinfluensa/9104794/ - Lastet ned 14.03.2010.
9 Klungtveit, H. S. & Johansen, A. H. (2009) http://www.dagbladet.no/2009/11/18/nyheter/vaksine/svineinfluensa/9104794/ - Lastet ned 14.03.2010.
10 Argyria – en tilstand der man har blitt forgiftet av kjemikalske former av sølv, hvor huden blir blå/blågrå - http://en.wikipedia.org/wiki/Argyria – Lastet ned 15.03.2010.
11 N.N. (2010) http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.6995955 – Lastet ned 15.03.2010.
12 Bahrami, A. (2010) http://www.nyhetsspeilet.no/2010/02/nyhetsspeilet-treffer-mohyeldeen-mohammad/ - Lastet ned 14.03.2010.
13 Ravndal, D. & Andersen, M. A. (2010) http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=586852 - Lastet ned 14.03.2010.
14 Johansen, J. (2009) http://www.nyhetsspeilet.no/2009/05/homofili-katskap-eller-kjærlighet/ - Lastet ned 19.01.2010.
15 Johansen, J. (2009) http://www.nyhetsspeilet.no/2009/05/homofili-katskap-eller-kjærlighet/ - Lastet ned 19.01.2010.
16 Bahrami, A. (2010) http://www.nyhetsspeilet.no/2010/01/er-du-nøytral-pa-et-tog-i-bevegelse/ - Lastet ned 23.01.2010.
17 Bahrami, A. (2010) http://www.nyhetsspeilet.no/2010/01/er-du-nøytral-pa-et-tog-i-bevegelse/ - Lastet ned 23.01.2010.
18 "Vårt grunnsyn" - http://www.nyhetsspeilet.no/paradigmer/ - Lastet ned 18.01.2010.
19 "Vårt grunnsyn" - http://www.nyhetsspeilet.no/paradigmer/ - Lastet ned 18.01.2010.
20 "Vårt grunnsyn" - http://www.nyhetsspeilet.no/paradigmer/ - Lastet ned 18.01.2010.
21 Bahrami, A. (2010) http://www.nyhetsspeilet.no/2009/10/har-du-sett-en-araber/#comment-6628 - Lastet ned 13.03.2010.
22 Rian, D. (2008) http://skepsis.no/?p=600 – Lastet ned 28.01.2010.
23 Kaspersen, Å. (2009) http://www.nyhetsspeilet.no/2009/11/konspirasjonen-bak-svineinnfluensa/ - Lastet ned 20.01.2010.
24 Rian, D. (2008) http://skepsis.no/?p=600 – Lastet ned 24.01.2010.
25 Rian, D. (2008) http://skepsis.no/?p=600 – Lastet ned 24.01.2010.
26 Rian, D. (2008) http://skepsis.no/?p=600 – Lastet ned 24.01.2010.
27 Søderlind, D. (2005) http://www.forskning.no/artikler/2005/november/1130944349.61 – Lastet ned 25.03.2010.
28 Søderlind, D. (2005) http://www.forskning.no/artikler/2005/november/1130944349.61 – Lastet ned 25.03.2010.
29 Rian, D. (2008) http://skepsis.no/?p=600 – Lastet ned 28.01.2010.
30 Kaspersen, Å. (2009) http://www.nyhetsspeilet.no/2009/11/konspirasjonen-bak-svineinnfluensa/ - Lastet ned 20.01.2010.
31 Kielland, M. (2009) http://www.nyhetsspeilet.no/2009/02/11-september-bedrageriet-i-en-større-sammenheng/ - Lastet ned 22.01.2010.
32 Kielland, M. (2009) http://www.nyhetsspeilet.no/2009/02/11-september-bedrageriet-i-en-større-sammenheng/ - Lastet ned 22.01.2010.
33 Hevdelse av stigmatisert kunnskap; Påstanden er sann pga kunnskapen er stigmatisert. Den står i opposisjon til ortodoksien og blir derfor validert, og motbevis blir ofte gjort om til bevis (Barkun, 2006, s. 28).
34 Kielland, M. (2009) http://www.nyhetsspeilet.no/2009/02/11-september-bedrageriet-i-en-større-sammenheng/ - Lastet ned 22.01.2010.
35 Johansen, J. (2010) http://www.nyhetsspeilet.no/2010/01/de-glemte-holocaust/ - Lastet ned 20.01.2010.
36 Rustad, H. (2005) http://www.document.no/2005/04/folkemordet_pa_armenerne_et_me.html – Lastet ned 22.01.2010.
37 Manuelian, J. (2005) http://www.rense.com/general64/genoc.htm – Lastet ned 21.01.2010.
38 Johansen, J. (2010) http://www.nyhetsspeilet.no/2010/01/de-glemte-holocaust/ - Lastet ned 20.01.2010.
39 Johansen, J. (2010) http://www.nyhetsspeilet.no/2010/01/de-glemte-holocaust/ - Lastet ned 20.01.2010.
40 Aune, F. (2010) http://www.nyhetsspeilet.no/2010/01/veien-til-et-galaktisk-menneske/ - Lastet ned 21.01.2010.
41 Aune, F. (2010) http://www.nyhetsspeilet.no/2010/01/veien-til-et-galaktisk-menneske/ - Lastet ned 21.01.2010.
42 Aune, F. (2010) http://www.nyhetsspeilet.no/2010/01/veien-til-et-galaktisk-menneske/ - Lastet ned 21.01.2010.
43 Hansen, M. M. (2009) http://www.nyhetsspeilet.no/2009/02/haarp-i-norge-den-dodelige-vapenteknologien/ - Lastet ned 22.01.2010.
44 "HAARP FAQ" - http://www.haarp.alaska.edu/haarp/faq.html - Lastet ned 28.01.2010.
45 Ionosfæren - http://nn.wikipedia.org/wiki/Ionosf%C3%A6ren - Lastet ned 25.03.2010.
46 Hansen, M. M. (2009) http://www.nyhetsspeilet.no/2009/02/haarp-i-norge-den-dodelige-vapenteknologien/ - Lastet ned 22.01.2010.
47 Se "semiotisk promiskuitet" (Partridge, 2005, s. 284).
48 "Hyperreality is used in semiotics and postmodern philosophy to describe a hypothetical inability of consciousness to distinguish reality from fantasy, especially in technologically advanced postmodern cultures." - http://en.wikipedia.org/wiki/Hyperreality – Lastet ned 15.03.2010.
49 "Om oss" - http://www.nyhetsspeilet.no/om/ - Lastet ned 18.01.2010.
50 Se "kristen demonologi" (Partridge, 2005, s. 207).
51 Troseth, A. (2009) http://www.nyhetsspeilet.no/2009/12/veien-fremover/ - Lastet ned 24.01.2010.
52 Cechanowicz, M. (2009) http://www.nyhetsspeilet.no/2009/10/spillet/ - Lastet ned 23.01.2010.

_____

Denne artikkelen stod på trykk i Humanist nr 1/2010. Publisert på nett 20. mai 2010.

Siste saker fra FriTanke