Tidsskrift for livssynsdebatt

Slippefest for Humanist 2/2013

Dattera til hagen, 24. juni

Humanist nr. 2/2013 er sendt til trykkeriet, og det er på tide å invitere til en liten lanseringsfest og sommeravslutning. Som vanlig byr vi på litt godbiter fra det aktuelle nummeret i liveformat.

I løpet av sitt liv lanserte Thor Heyerdahl teorier om alt fra Påskeøyas urbefolkning til Odins opprinnelse. Teoriene kan virke som et sammensurium, men ser man nærmere på dem blir et underliggende mønster tydelig. Stikkordene er «ariere» og «Atlantis».

Per Ivar Engevold er masterstudent i historie tilknyttet senter for studier av holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret). Han har skrevet en grundig artikkel om temaet i det aktuelle nummeret, og gir oss en innføring i de dypere lagene i Heyerdahls idéverden.

Det er også en viss risiko for andre innslag.

Tidspunktet er mandag 24. juni kl. 18, da dørene åpnes (programmet begynner 18:30). Stedet er annen etasje over Dattera til Hagen i Grønland 10 (det som populært kalles Grønlandsleiret).

Velkommen til mat, drikke, foredrag og diskusjon!

Mer informasjon finner du på
Dattera.no
Eller Humanists Facebook-side

Siste saker fra FriTanke